Yoga för fobollsspelare

IMG_8314.JPG

Flera klubbar har valt att integrera yoga i fotbollsträningen då fördelarna är många;

- Yogan Stärker stora & små muskelgrupper - vilket ökar kroppskontroll, balans och förebygger skador genom att stabilisera leder.

- Yogan ökar rörligheten, en fotbollsspelare behöver inte vara vig, men bristande rörlighet kan begränsa prestationen.

- Yogan tränar uthållighet genom att stå statiskt i vissa positioner och använda andning och kroppsmedvetenhet som fokus.

- Yogan utmanar oss mentalt och tränar vår koncentration, under flödande positioner eller stillastående svåra balansövningar krävs allt fokus och stor närvaro.

- Yogan utforskar kroppsmedvetenhet på ett lekfullt sätt, det behöver inte vara varken tyst eller allvarligt när vi yogar, benämningen på yogapositioner som "hunden, kobran, krigaren, kamelen och tranan" uppmuntrar till skratt:)

Yogan och fotbollen har mycket gemensamt!

Hör av dig om du är intresserad eller vill boka in en yogaklass för fobollslaget linn@linneo.se